VerMeister (Iталія)

Показ всех 6 элементов

Показ всех 6 элементов

З 1975 року робота компанії Vermeister ґрунтується на певних цінностях. Говорячи про це, ми маємо на увазі повагу до справ і людей, а також чесність, справедливість і надію на краще майбутнє. Все це, якщо говорити коротко, стосується духовної безцінної для нас спадщини, що щодня допомагає нам і спрямовує нас на отримання визнання та успіху. Саме загальна повага дає нам сили для подолання незліченних труднощів у житті та роботі. Ця оцінка підкріплює той факт, що ми вдячні за набуті знання тим, хто нам їх передав. Без сумніву, ми можемо заявити, що ми справді щасливі і задоволені сьогоднішнім нашим становищем, тим, чим є сьогодні, і впевнені, що будь-яка людина на нашому місці сказала б те ж саме. Це пояснює, якими є ті основи, на яких ми збудували те, що маємо. Ми вдячні долі, яка звела нас із людьми, на яких можна покластися, які нам допомагали та бачили в нас людей щирих, надійних, зі здоровою життєвою позицією. І ось ми тут перед Вами. Така історія Vermeister, гарна історія
____________________________________________________________________________________________

С 1975 года работа компании Vermeister основывается на определенных ценностях. Говоря об этом, мы имеем в виду уважение к делам и к людям, а также честность, справедливость и надежду на лучшее будущее. Всё это, если говорить кратко, относится к духовному бесценному для нас наследию, что ежедневно помогает нам и направляет нас на получение признания и успеха. Именно всеобщее уважение даёт нам силы для преодоления бесчисленных трудностей в жизни и работе. Эта оценка подкрепляет тот факт, что мы благодарны за полученные знания тем, кто нам их передал. Без сомнения, мы можем заявить во всеуслышание, что мы поистине счастливы и удовлетворены сегодняшним нашим положением, тем, чем являемся сегодня, и уверенны, что любой человек на нашем месте сказал бы то же самое. Это объясняет, какими являются те основы, на которых мы построили то, что имеем. Мы благодарны судьбе, которая свела нас с людьми, на которых можно положиться, которые нам помогали и видели в нас людей искренних, надежных, со здравой жизненной позицией. И вот мы здесь перед Вами. Такова история Vermeister, красивая история